Skoleinfo mai måned

Tidligere er de månedlige infobrevene fra skolen gått i postkassene til foreldre, personale og SAMU som papirversjon. Fra og med nå vil de også være å finne som digitalversjon på heimesida. Her er den for mai.

SKOLEINFO MAI

Det er samarbeidsteam-møte den 4. mai. Innkallinger kommer særskilt til dem som har saker til møtet.

Samme dag får vi besøk gjennom den kulturelle skolesekken, denne gangen fra marinarkeolog med froskemannsutstyr! Han skal ta med elevene på en undersøkelse av sjøbunnen ved land et sted her ute, og se hva vi kan finne av gjenstander som har ligget der nede fra forskjellige tider. I forbindelse med det vil vi snakke om historiske levninger i samfunnsfag.

Line og Hans Olav har fått innvilget 25 % permisjon hver til neste skoleår, slik vi har det i dag. Det er lyst ut 60% stilling for neste skoleår, med søknadsfrist 7. mai. Ansettelser vil skje i løpet av mai måned i kommunens ansettelsesutvalg.

Det er travle tider med kompetansearbeidet i skolene i Frøya. Det gjennomføres kurs og samlingsdager i nytt skoleadministrativt system, avtalen om inkluderende arbeidsliv, medarbeiderskap, elevvurdering, lokalt læreplanarbeid og mere til. Hans Olav skal være eksamenssensor til muntlig eksamen på en annen skole, og Line skal på ledersamling i kommunen. Alt dette fører til at vi må gjøre noen forandringer på timeplanen, for at elevene skal få de timene de skal ha på en god måte med de lærerne de har i fagene. Vi håper dere har forståelse for at vi må gjøre dette for å legge praktisk til rette for å gjennomføre alt vi skal.

Det blir 17. mai i år også, og korpset er klare for marsjøving og framføring av en ny marsj i repertoaret. Øvrig planlegging av det praktiske opplegget for feiring av nasjonaldagen blir avklart i et arbeidsmøte som blir innkalt av FAU-leder.

Vi skal ha et foreldremøte i løpet av mai for å få dere foreldre med i noen av prosessene som skjer ved skolen. Særlig er det formuleringer om hvordan vi vil at skolen skal være, og ordlyd i planer som skolen skal styre etter, som vi vil at dere skal uttale dere om.  Det er også snakk om litt praktisk planlegging rundt aktiviteter i juni, som besøket fra Selbustrand skole og den tradisjonelle turen til Mausund. Dessuten vil rektor ha en debatt om omlegging til ny timeplanordning som ledd i skolens kvalitetsarbeid.

Vi foreslår at møtet holdes tirsdag 24. mai.

I uke 21, 23.-27. mai vil vi satse på en tverrfaglig temauke om tidsperioden barokken. Da vil alle lærerne planlegge et felles opplegg som går igjen som rød tråd gjennom uka, og ta for seg musikk, kunst, litteratur, religion og historiske hendelser i denne perioden. Dette blir artig!

Det er litt praktisk vanskelig å finne en perfekt dag for felles aktivitetsdag med Mausund i juni i år på grunn av fridager, sensoroppdrag og kursrekker. Etter samtale med Mausund skole er jeg kommet fram til at det lureste vil være å ha det som en tidlig aktivitet etter sommerferien. Det arbeides med en plan for skoletur / korpstur til Strand på Hitra. Nærere opplysninger vil komme etter hvert.

29. april slapp regjeringen den nye ungdomsskolemeldingen sin. Den har motivasjon, mestring og muligheter som fokusområder. En nærmere presentasjon av ungdomsskolemeldingen og hva den kan bety for oss vil komme på heimesida i løpet av kort tid. En kortversjon med lenker til selve dokumentet kan dere finne på www.regjeringen.no/bedreungdomsskole.

Vårhilsen fra Line

Om Line

Line Brendberg er virksomhetsleder ved skolen.
Dette innlegget ble publisert i Informasjon, Skoleliv. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *