Ungdomsskolemeldinga er her!

Fredag 29. april slapp regjeringa ungdomsskolemeldinga si, ei stortingsmelding som har som mål å bedre kvaliteten og skape større variasjon i ungdomsskolen.

De tre fokusområdene til meldinga er tre M-er: Motivasjon, Mestring og Muligheter.

En kortversjon av meldinga finner dere på www.regjeringen.no/bedreungdomsskole. Derifra er det lenker videre til selve meldingsteksten om dere finner noe spesielt interessant.

Her vil jeg stikkordsvis nevne hvilke tiltak og fokusområder regjeringen velger for å stimulere til en bedre ungdomsskole:

 • Program for god klasseledelse blir tilbydd alle ungdomsskoler i løpet av de neste fem årene
 • To timer valgfag i uka er tilbake; denne gangen som fag med nasjonale læreplaner og kompetansemål hentet fra læreplanene i fag, men fortsatt med tanke på praktisk arbeid og tverrfaglighet
 • Forsøksordning med praktisk retta arbeidslivsfag, der en kan starte på yrkesfaglig opplæring med skolen som ansvarlig tilbyder og mål fra læreplanene i fag
 • Lettere å ta fag fra videregående skole for faglig sterke elever
 • Forsøk med virtuell matematikkundervisning; spesielt tilpasset digitalt matematikkfag
 • Fortsatt fokus på opplæringa i lesing og regning som basisferdigheter i alle fag
 • Frivillige kartleggingsprøver i IKT og fag
 • Gode leksehjelpordninger, også for ungdomstrinn
 • Vurdering for læring – et system for tilbakemelding som gir elevene selvtillit og følelse av framgang, samtidig som det gis realistisk veiledning for forbedring
 • Opplæring og veiledning som får eleven selv til å skjønne hvordan han/hun kan forbedre evnene sine
 • Arbeid med øving, forventning, utfordring og tilbakemelding som undervisningspraksis i alle fag
 • Mer fleksibel disponering av undervisningstida på skolene
 • Tettere oppfølging av elever som sliter i 10. klasse for å øke sannsynligheten for god overgang til vgs
 • Styrking av faget utdanningsvalg

 

Dette gir oss spennende muligheter til å arbeide videre med eksisterende satsingsområder og også se på nye løsninger!

Om Line

Line Brendberg er virksomhetsleder ved skolen.
Dette innlegget ble publisert i Informasjon, Matematikk, Norsk, Skoleliv, Vurdering. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *