Skoleinfo februar

Her finner dere informasjonsbrev om datoer, aktiviteter og aktuelle satsinger!

Foreldrekonferanser og fokusmål
Vi gjennomfører nå foreldrekonferanser for å føre dialog med dere foreldre om barnas utvikling på skolen. Noen har alt hatt sine samtaler, andre får snart avtaler med kontaktlærer. Vi fra skolens side har prøvd å gjøre våre tilbakemeldinger gode og poengterte gjennom arbeidet med halvårsvurderingene, og felles samtaler mellom lærerne om hva vi tror bør satses på rundt hvert enkelt barn. Fra deres side mottar vi gjerne synspunkt og spørsmål som gjelder halvårsvurderinga, undervisninga og kontakten med skolen. Skulle dere ha tenkt på noe spesielt under utfyllinga av Foreldreundersøkelsen, er det fint om dere utdyper dette i samtale med kontaktlærer.

Veilederkorpset
Frøya kommune er i gang med et tilbud vi har fått fra Utdanningsdirektoratet om å få veiledning fra erfarne rektorer og kommunalsjefer. Dette gjelder først og fremst politikernes og rådmannens skoleeierskap, og ledernes arbeid med å gjennomføre kvalitetshevingsarbeid. Fem flinke mennesker vil følge kommunen og skolene i over to år framover. Vi møtes ekstra ofte i startfasen. I dette halvåret i januar, februar og april.

Styringsdialog
Kommunalsjefens årlige dialog med skolen vil i år skje torsdag 16. mars på dagtid. Han vil da snakke med leder, personale og representantene for SU (politisk valgt representant, foreldrerepresentant og elevrepresentant). Han ønsker da å danne seg et bilde av skolens måloppnåelse, arbeid og prioriteringer før kommunestyrets oppvekstdebatt 24. mars.

Samarbeidsteam
På grunn av turbulens og usikkerhet rundt båtrutene for våren ble det gjort avtale om at vårens samarbeidsteam-møte her ute ble lagt til onsdag 8. mars.
Da kommer Lillian Bremnes fra pedagogisk-psykologisk tjeneste og Gunda Kjønnøy fra helsesøstertjenesten utover. Det blir planlagt for at de får bruke tid til kontakt direkte med elevene også. Hvis noen av dere foreldre har spørsmål eller bekymringssaker dere ønsker å ta opp med skolen og de rådgivende tjenestene, har vi god tid til samtaler denne dagen. Ta kontakt med Hans Olav eller Line hvis dere ønsker tid i møtet! Det vil ikke bli drøftet enkeltsaker rundt elever ved skolen uten at dere som foreldre blir invitert inn og bedt om forhåndssamtykke.

Båtruter
Det har vært mye fram og tilbake rundt legginga av sommerruter fra AtB for perioden april-oktober. Sannsynligvis er rutene spikret nå i skrivende stund, i den forma dere har fått oversendt på e-post. Det medfører kort oppholdstid på Frøya på onsdager, men med mellomanløp bare på Mausund og ikke i de øvrige væra i sør. Ruta gjør det mulig å gjennomføre svømming på dagtid med retur til Sørburøya på ettermiddag.
Lengre reiser må legges til fredag, da det likevel i siste sekund kom inn et morgenanløp der, eller til torsdag, med avgang på grytidligbåten. Det er fortsatt ikke 100% avklart om ettermiddagsbåten på fredag nå er forsvunnet med det siste forslaget.
Mulighetene for reise til Sørburøya fra Frøya vil fortsette omtrent som nå på onsdager, bare med noe seinere ankomst her om formiddagen.

Svømming
Dermed blir svømmedagene lagt til torsdager i mars, 2. mars og 30. mars. Disse datoene vil vi forsøke å få til lærernettverksmøter, slik at vi trenger en voksen med til å reise heim med barna etter svømmetimene.
Vi vil også sette opp en svømmetur på en onsdag etter påske. Dersom været hindrer noen av de oppsatte turene i mars, vil vi sette opp to turer etter påske.

Datoer med kulturskole
Gerard har vært her en tur i januar, og vil videre komme disse onsdagene:
– 15. februar
– 8. mars
– 26. april
– 10. mai
– 31. mai

Vintertid
Skoletaket har foreløpig vist seg å være tett etter vaktmesternes besøk på taket før jul. Nedbørsforholdene har ellers vært slik at utprøvinga har vært god…
Elever og lærere har vinterferie 20.-24. februar.
Gaja i 7. klasse med kontaktlærer skal på leiskoleopphold på Rondeheim leirskole i uke 12.
9. og 10. mars ønsker vi å ha med 4.-9. klasse på skiaktiviteter på Knyken sportssenter, med ei overnatting. Utstyr kan lånes av lærerne, og vi kommer til å leie rom med senger.
9. og 10. klasse kommer til å ha tentamen med eksamensoppgaver i uke 11 og 12.
Barna trives, leker og lærer ute, men nå på vinterstid er det ekstra viktig at de har tilgjengelig skiftetøy på skolen, særlig sokker, bukser og votter blir gjerne våte.

Bedring av arbeidsplaner
Vi lærere ønsker å bedre vårt eget planleggings- og vurderingsarbeid, og gjøre arbeidsplanene klare og konkrete for både elever og foreldre. Vedlagt finner dere sjekkpunktlista som rektor har laget for at arbeidsplanene skal vise bedre hvordan vi jobber og hva som blir forventa i læringsarbeidet elevene og lærerne gjør sammen.
Halvårsplaner i alle fag skal være ferdige 15. februar.

Nasjonaldager
Februar er måneden for nasjonaldager som betyr noe for skolen, ved sida av den vi alle deler i mai. 6. februar er det samenes dag. Mange fag i norsk skole har læringsmål som inkluderer kunnskap om den samiske minoriteten, og derfor pleier vi å ha et emne om dette rundt 6. februar. I år der det spesielt jubileum for 100-årsdagen for starten på organisering av samene, landsmøtet i Trondheim. Derfor vil to elever med lærer være med på aktiviteter i byen i den forbindelse i år.
16. februar feires litauisk nasjonaldag, og vi ønsker å markere dagen ved skolen med å ha temadag om Litauen.

Regnenettverk
Line og Hans Olav er med i frøyaskolenes nettverk for regnelærere. Vi ønsker å utvikle undervisningsmetoder og vurderingsmetoder slik at elevene får best mulig utbytte av undervisninga, og at forskningsbasert kunnskap om matematikklæring blir spredt i skolene. Vi kommer til å delta på to møtedager i nettverket i vår, i tillegg til mellomarbeid og utprøving. Elevene vil nok ha merket at vi har innført en matematikktime i uka for alle elever, som preges av muntlig matematikk, begrepsforståelse, praktisk utprøving og problemløsning.

Om Line

Line Brendberg er virksomhetsleder ved skolen.
Dette innlegget ble publisert i Informasjon. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *