Null mobbing!

Utdanningsdirektoratet har skjerpet kravene til skolenes innsats mot mobbing og krenkelser, og en ny paragraf 9 a i Opplæringslova, om elevenes læringsmiljø, er trådt i kraft fra 1. august. Det er sendt informasjon om endringene i Skoleinfo og eget e-brev fra rektor, og det vil også blir tema på årets foreldremøte, som er flyttet til 18. oktober. Les videre

Skrevet i Informasjon | Legg igjen en kommentar

Havmerden er komen til Froan

Slik ser det ut utanfor skulevindauga på Sørburøya no; den kolossale havmerden som Salmar skal bruka til lakseoppdrett på Frohavet er komen fram etter ei lang ferd frå Kina. Dei fleste på øya er involverte i det som skjer no når folkesetnaden på øya blir dobla i heile september. Arbeidarar frå Ocean Farming skal montera merden, og dei skal ha bustad og servering, transport og varer så lenge dei er her. På skulen kjem vi til å plukka opp det som skjer gjennom eit tverrfagleg tema i naturfag, samfunnsfag og utdanningsval, der vi skal fokusera på laks og oppdrett, næringsvegar og yrke på Frøya og Hitra, og kva yrke i privat og offentleg sektor forskarane trur det blir behov for kompetanse og arbeidskraft innanfor i framtida.IMG_6025

Skrevet i Informasjon | Legg igjen en kommentar

Plantenes liv

Det er ennå tidlig i skoleåret, og av og til fortsatt fint å være ute i naturen og se på det som skjer der. På ulike måter har både barneskolen og ungdomsskolen læringsmål om sporeplanter og frøplanter, og lærer navn på noen blomster vi ser langs skoleveien. Ungdomsskolen undersøker også torvmyr, beskriver plantesamfunn og fokuserer på menneskenes bruk av naturen og samspill med den gjennom historia. På bildet studeres sporehoper på bregneblad i stereolupa.IMG_5934

Skrevet i Naturfag | Legg igjen en kommentar

Kristin er deltakende forsker

Kristin Carr skriver forskningsoppgave i pedagogisk antropologi om oppvekstmiljøet på Sørburøy. Hun observerer barnas hverdag gjennom å delta i den både i skoletida og fritida. Kristin studerer ved Århus universitet, og skal være sammen med oss fram til høstferien. Seinere skal hun også være i et lite dansk øysamfunn for lignende arbeid.IMG_5937

Skrevet i Informasjon | Legg igjen en kommentar

Endringer i matematikk-undervisninga

IMG_6006Særlig vil dere som går i barneskolen eller har barn i de laveste klassetrinnene merke at matematikkfaget endrer seg  fra skolestart i år. Kunnskap fra kommunens regnenettverkarbeid har ført til at vi har kjøpt inn nytt læreverk i barneskolen, og skolert personalet i å tenke annerledes om regnemetodikk. Stikkordene for vektlegginga nå er: presise begreper, lærende samtaler, problembasert læring og åpne oppgaver. Les videre

Skrevet i Matematikk | Legg igjen en kommentar

Velkommen til nytt skoleår!

Velkommen til store og små! Ingen nye elever starter på skolen dette året, men Berit er  ny som lærer i mat og helse og skriftforming fra skolestart. Skolen viderefører satsingsområdene sine på lesing, regning og vurdering i det nye året, og har målsetninger om at både lærerne og elevene skal bli stadig bedre på å jobbe sammen om dette. Som ledd i det å få et enda bedre årshjul for læringsmål og vurdering, prøver vi nå ut ei ordning med firedelt år med nye periodeplaner for hver del – ei for ungdomsskolen og ei for barneskolen, begge med individuelle tillegg. Plan 1 vil da gjelde til høstferien, plan 2 til jul, plan 3 til påske og plan 4 til sommerferien. Slik vil alle periodene avsluttes med enten foreldrekonferanser eller halvårsvurderinger. Håper å høste nyttige erfaringer med dette.

Skrevet i Informasjon | Legg igjen en kommentar

Edinburgh – ein by som har alt

Ungdomsskuleelevane og Line har vore på ei vekes skuletur i Skottland, der vi berre snakka engelsk heile veka, og opplevde massevis av skotsk historie, natur, geografi, kunst og arkitektur. Tre av dagane vart brukt inne i Edinburgh, ein utruleg vakker og innhaldsrik by, anten du er interessert i historie, vakre bylandskap, shopping, kunst eller kva som helst. Byen er delt i Old Town, med høge steinbygningar og smale gater, og New Town som er frå 1700-talet, med statelege georgianske byggverk og ein skjønn byplan. På desse fotoa ser vi bygningsmiljø langs elva Leith i New Town under spasertur frå museet for moderne kunst til den botaniske hagen, og dessutan det imponerande Edinburgh Castle, som du ser frå overalt i byen.IMG_2665 IMG_2545

Skrevet i Informasjon | Legg igjen en kommentar

Slotts- og landskapstur i det skotske høylandet

En av dagene reiste vi med turbil i regi av Rabbie’s trail burners på rundtur i det vestlige høylandet. En innholdsrik tur med flere slott fra ulike tidsepoker, vakre innsjøer og fjelldaler, og massevis av fotomuligheter. Lunsj spiste vi i Inveraray ved ei fjordarm på vestkysten, og på bildet ser vi Simen og Kaia foran Inveraray Castle. Slottet er fortsatt i bruk (hytte, you know) IMG_2260av the Duke of Argyll og familien, en velstående representant for Campbell-klanen og med arvelig tittel som «master of the royal household» helt siden the Campbells støtta den engelske kongen i kampen mot andre og  mer selvstendighetssøkende gamle klaner i området.

Skrevet i Informasjon | Legg igjen en kommentar

Herskapelig bolig i Skottland

På språkturen bodde vi i et tidligere vognhus på en herskapseiendom i Ratho, en landsby like vest for Edinburgh by. Inni var det moderne og koselig, og parken rundt var enorm, og stelt av en heltids gartner. Et esel og en shetlandsponni bodde i hagen i lag med oss, og ville dyr som kaniner, ekorn, rever og fasaner kom og gikk utenfor vinduene, slik kyrne gikk på baksida. Utrolig trivelig. Ratho er freda på kulturhistorisk bakgrunn på grunn av det vakre steinhusmiljøet sitt. Kirka lå like ved, og vi starta første dag med å delta i gudstjeneste i den reformerte kirka. Vi ble tatt godt imot og invitert på kirkekaffe. I det hele tatt var det opplevelsen vår fra hele turen – skottene er veldig hjertelige, hjelpsomme og snille. Fra Ratho reiste vi inn til byen med buss og t-bane. Bybanen åpna i 2015 og er effektiv, rein, går ofte og tar deg fra flyplassområdet og inn til hjertet av bysentrum. Den tidligere transportveien i området var Union Canal, som går gjennom Ratho og inn til Haymarket i sentrum. Den ble transportmessig overflødig da jernbanen kom midt på 1800-tallet, og i nyere tid kom motorveiene. Nå er kanalen stelt opp og brukes til fritidsformål. Nederst i hagen vår kunne vi se båter tøffe forbi, eller folk padle i kano eller kajakk langs den trivelige vannveien. På bildet ser vi the Coach House som vi bodde i, på eiendommen til Ratho Hall.

IMG_1659

Skrevet i Informasjon | Legg igjen en kommentar

Ein smak av skotsk kultur

Skuleturen til Skottland innebar mange møte med vakker arkitektur, sjarmerande landskap, utfordrande språk, tartan-stoff og keltiske mønster. Vi prøvde å få med oss så mykje som mogleg! På obligatorisklista stod også ein middag med nasjonalretten haggis, og menn med kilt og sekkepipe. Haggis vart rapportert som å vera heilt ok, men ikkje overvettes, medan kilt og sekkepipe stod høgare i kurs.IMG_2099 IMG_1861

Skrevet i Informasjon | Legg igjen en kommentar