Hva er tingene rundt oss laget av?

Petter og Anna undersøker hvor det blir av atomene i en reaksjon som sa pang!

Stort tema i naturfag i vinter og vår har vært kjemi. På ulike nivå har elevene utforska, lest skrevet og lært om stoffene rundt oss, og hvordan de endres i kjemiske reaksjoner.

Johannes trener på å bruke pipetteballong da vi laget en ester som dufta herlig av pære
Skrevet i Informasjon | Legg igjen en kommentar

Nye fjes på skulen

Onsdag 11. mai var det mange på besøk, som kom for å helsa på skuleborna og kvarandre i samband med oppstart i nye roller og jobbar.

Velkomen til Janne Marøy, som blir lærar på skulen frå august! Vi jobbar med å setja saman eit team i tillegg til henne.

Marlen Sommer er helsesjukepleiar ved skulen, og eit fjes vi har møtt tidlegare i år ved fleire høve. Ho varslar at ho blir å sjå oftare i Froan frå neste år, og det er bra!

Heilt nye i rolla i forhold til oss er også Kine Ebbesen frå barnevernet, Nina Selvåg frå PPT og Ane Nagelhus, nytilsett kommunepsykolog.

Velkomne skal de vera som samtalepartnarar, innspelarar og portopnarar for elevar, foreldrar og tilsette som måtte ha noko på hjarta framover. Godt å ha heile teamet på plass!

Skrevet i Informasjon | Legg igjen en kommentar

Nynorskdagen 12. mai

Alle skular fått denne oppmodinga frå målorganisasjonane i samband med nynorskdagen, heng deg gjerne på!

Vil de bli med på nynorskdagen 12. mai? Noregs Mållag og Norsk Målungdom utfordrar alle i heile Noreg til å skrive nynorsk i morgon, også kommunane og skulane. Vi veit det er kort varsel, men kanskje finn de ein måte å markere dagen på der de er.

– Skriv nynorsk i sosiale medium (#nynorskdagen)

– Snakk om nynorsk, Ivar Aasen, og/eller jamstillingsvedtaket 12. mai 1885. – Les ein nynorsk tekst
– Prøv nynorskroboten til Nynodata: https://nynorskdata.no

Nynorsk er for alle, men er mindre brukt enn bokmål. Målet vårt er å vise at det ikkje er farleg å skrive nynorsk – og på nynorskdagen er det lov å prøve!

Sjå nettsida til Nynorsksenteret for gode undervisningsopplegg: https://nynorsksenteret.no/

Skrevet i Informasjon | Legg igjen en kommentar

BEWi-tur

Tekst og bilder av Maiken og Anna

Vi dro på skoletur til Frøya og besøkte BEWi på Hamarvika. De produserer isoporkasser som de sender ut til bedrifter som har bestilt fra de med logo på. De får bestillinger på flere titusen kasser i uken. Isopor lages av små kuler som blåser de opp ved hjelp av maskiner. Når de blir laget så blir de det via trykk som presser kassene hardt sånn at de er på plass. Og til slutt sprayer de på logo. 

Jeg spurte elevene hva de likte best på BEWi dette fikk jeg til svar: 

Anna: At kulene vokste og ble større og hvordan de sprayet logo på boksene og drikken. 

Johannes:  Når vi fikk sånne gratis rekvisitter. 

Petter: Når de sprayet logo på kassene. 

Meg selv: Når de sprayet logo på kassene og den gode iskalde appelsinjuicen de hadde. 

Skrevet i Informasjon | Legg igjen en kommentar

Vi badet i sjøen!

Tekst og bilder av Johannes og Petter

Den 9. september badet elevene på Sørburøy skole i sjøen, på fjæra nedenfor skolen. Johannes var dessverre syk da, og fotograferte i stedet. Elevene hadde på ullundertøy, for å vite hvor mye ull varmer. Elevene fikk varm kakao etter raskt å ha tørket seg og skiftet.

Fotograf: Johannes
Avbildet er Maiken på land, Petter på vei ut, Anna på tur opp og Ine med vann opp til lårene.
Skrevet i Informasjon | Legg igjen en kommentar

Lag deres idéer til Grønt Flagg-prosjektet!

Skolen har lagt inn søknad om å bli Grønt Flagg – sertifisert skole, og håper vi kan la det grønne flagget vaie neste sommer! Startprosjektet vårt handler om å minske avfallmengder, og lære hvordan vi unngå søppel og behandler søppel. Delmål innenfor prosjektet er å planlegge hva man virkelig trenger, reparere og bruke om igjen ting, vedlikeholde det vi har så det varer lenge, og sortere nødvendig avfall riktig så det havner på rett sted når det forlater oss.

Gjennom året kommer vi til å samle eksempler på ting vi har gjort, med bilder og kort forklaring. Eksempler på hva elever, foreldre og lærere kan passe på at vi får dokumentert og delt med hverandre:

  • fant en lur måte å bruke opp matrester som kanskje ellers ville blitt kasta
  • plukka opp søppel som lå ute, og fikk kasta det på rett sted
  • fikk brukt jakken eller buksa lenger, fordi jeg reparerte en skade eller sydde i en ny knapp
  • var med familien på vedlikehold av treverk som måtte smøres, maskiner som trengte stell, flekkfjerning og skånsom vask av tøy
  • begynte å sortere ut nye typer søppel og levere det på rett sted
  • har lagt en lur plan for å kjøpe mindre ting som vi risikerer blir kasta etter kort tid
  • …. eller noe som passer bra for skolen vår eller heimen deres?
Dette er logoen til Grønt Flagg-ordninga, henta fra fee.no
Skrevet i Skoleliv | Legg igjen en kommentar

Halten!

Gjengen starter skoleåret med tur til Halten!

For en start på skoleåret det var. Både spennende, gøy og litt skummelt. Vi fikk utforsket både området rundt og utfordret høydeskrekken med omvisning i kommunens nordligste fyrtårn. Ekstra takk til alle som gjorde dagen vår ekstra spesiell, som Magne som fikk oss trygt ut til øya, og Björn Vogelsang som tok oss med til og fortalte oss masse om både fyrtårnet og Halten! 😊

Under er det lagt ved de viktigste bildene fra dagen, hvor elevene selv har stått for fotograferingen. Se galleri for flere bilder.

Fotograf: Anna
Fotograf: Petter
«Linsa i fyret»
Fotograf: Johannes
Fotograf: Maiken
Hele gjengen med Halten fyr i bakgrunnen.
Fra venstre til høyre: Line, Johannes, Hans Olav, Anna, Petter, Maiken, Ine
Fotograf: Björn Vogelsang

Skrevet i Halten, Kunst og håndverk, Samfunnsfag | Legg igjen en kommentar

Null mobbing!

Utdanningsdirektoratet har skjerpet kravene til skolenes innsats mot mobbing og krenkelser, og en ny paragraf 9 a i Opplæringslova, om elevenes læringsmiljø, er trådt i kraft fra 1. august. Det er sendt informasjon om endringene i Skoleinfo og eget e-brev fra rektor, og det vil også blir tema på årets foreldremøte, som er flyttet til 18. oktober. Les videre

Skrevet i Informasjon | Legg igjen en kommentar

Havmerden er komen til Froan

Slik ser det ut utanfor skulevindauga på Sørburøya no; den kolossale havmerden som Salmar skal bruka til lakseoppdrett på Frohavet er komen fram etter ei lang ferd frå Kina. Dei fleste på øya er involverte i det som skjer no når folkesetnaden på øya blir dobla i heile september. Arbeidarar frå Ocean Farming skal montera merden, og dei skal ha bustad og servering, transport og varer så lenge dei er her. På skulen kjem vi til å plukka opp det som skjer gjennom eit tverrfagleg tema i naturfag, samfunnsfag og utdanningsval, der vi skal fokusera på laks og oppdrett, næringsvegar og yrke på Frøya og Hitra, og kva yrke i privat og offentleg sektor forskarane trur det blir behov for kompetanse og arbeidskraft innanfor i framtida.IMG_6025

Skrevet i Informasjon | Legg igjen en kommentar

Plantenes liv

Det er ennå tidlig i skoleåret, og av og til fortsatt fint å være ute i naturen og se på det som skjer der. På ulike måter har både barneskolen og ungdomsskolen læringsmål om sporeplanter og frøplanter, og lærer navn på noen blomster vi ser langs skoleveien. Ungdomsskolen undersøker også torvmyr, beskriver plantesamfunn og fokuserer på menneskenes bruk av naturen og samspill med den gjennom historia. På bildet studeres sporehoper på bregneblad i stereolupa.IMG_5934

Skrevet i Naturfag | Legg igjen en kommentar